Ultima actualizare: 12 Septembrie 2014, 14:22
ECONOMIE
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 592 si 593 din 27 august
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 592 si 593 din 27 august

In Monitorul Oficial al Romaniei, numerele 592 si 593 din 27 august, s-au publicat, printre altele, Ordin pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002, Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in implementarea proiectelor finantate in cadrul Programului operational Sud-Estul Europei si Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012. citeste tot articolul
ECONOMIE
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numarul 591 din 26 august
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numarul 591 din 26 august

In Monitorul Oficial al Romaniei, numarul 591 din 26 august, s-a publicat procedura privind prognoza consumului de energie electrica a consumatorilor cu putere aprobata mai mare sau egala cu 1 MVA, Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Schema de ajutor de minimis "Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in spatiul rural", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 567/2008 si Ordin privind aprobarea modelului si continutului unor documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice. citeste tot articolul
ECONOMIE
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 588, 589 si 590 din 25 august
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 588, 589 si 590 din 25 august

In Monitorul Oficial al Romaniei, numerele 588, 589 si 590 din 25 august, s-au publicat, printre altele, decizii ale Curtii Constitutionale referitoare la exceptii de neconstitutionalitate, Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si Ordin pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate. citeste tot articolul
ECONOMIE
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 585, 586 si 587 din 24 august
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 585, 586 si 587 din 24 august

In Monitorul Oficial al Romaniei, numerele 585, 586 si 587 din 24 august, s-au publicat, printre altele, decizii ale Curtii Constitutionale referitoare la exceptii de neconstitutionalitate, Ordin privind Procedura de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a unui imprumut din veniturile din privatizare, in situatii exceptionale in care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea platii compensatiilor aferente depozitelor garantate si Ordin pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. citeste tot articolul
ECONOMIE
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 582, 583 si 584 din 21 august
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 582, 583 si 584 din 21 august

In Monitorul Oficial al Romaniei, numerele 582, 583 si 584 din 21 august, s-au publicat, printre altele, decizii ale Curtii Constitutionale referitoare la exceptii de neconstitutionalitate, Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole si Ordin privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultanta Agricola si ale unitatilor subordonate acesteia, structurii si cuantumului tarifelor, precum si a modalitatilor de incasare si de utilizare a fondurilor pentru anul 2009. citeste tot articolul
ECONOMIE
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 579, 580 si 581 din 20 august
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 579, 580 si 581 din 20 august

In Monitorul Oficial al Romaniei, numerele 579, 580 si 581 din 20 august, s-au publicat, printre altele, decizii ale Curtii Constitutionale referitoare la exceptii de neconstitutionalitate, Ordonanta privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate si Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004. citeste tot articolul
ECONOMIE
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 576, 577 si 578 din 19 august
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 576, 577 si 578 din 19 august

In Monitorul Oficial al Romaniei, numerele 576, 577 si 578 din 19 august, s-au publicat, printre altele, decizii ale Curtii Constitutionale referitoare la exceptii de neconstitutionalitate, Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul componentei de Asistenta tehnica a Programului operational comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 si Hotarare pentru modificarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 657/2009 privind aprobarea limitelor pe anul 2009 pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale. citeste tot articolul
ECONOMIE
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 573, 574 si 575 din 18 august
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 573, 574 si 575 din 18 august

In Monitorul Oficial al Romaniei, numerele 573, 574 si 575 din 18 august, s-au publicat, printre altele, decizii ale Curtii Constitutionale referitoare la exceptii de neconstitutionalitate, Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond si Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporara a activitatii de intermediere in asigurari a Societatii Comerciale "Epm Romania - Broker de Asigurare" - S.R.L. citeste tot articolul
ECONOMIE
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 570, 571 si 572 din 17 august
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 570, 571 si 572 din 17 august

In Monitorul Oficial al Romaniei, numerele 570, 571 si 572 din 17 august, s-au publicat, printre altele, decizii ale Curtii Constitutionale referitoare la exceptii de neconstitutionalitate, Ordin pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009 si Ordin pentru completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009-2010. citeste tot articolul
ECONOMIE
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 566, 567, 568 si 569 din 14 august
Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 566, 567, 568 si 569 din 14 august

In Monitorul Oficial al Romaniei, numerele 566, 567, 568 si 569 din 14 august, s-au publicat, printre altele, decizii ale Curtii Constitutionale referitoare la exceptii de neconstitutionalitate, Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii si Ordin privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrarilor de investitii in vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor conform Programului "Termoficare 2006 - 2015 - caldura si confort". citeste tot articolul
Calendar de afaceri
18 Octombrie
Curs valutar
1 EUR
4.6658
inscadere RON
1 USD
4.0493
increstere RON
1 GBP
5.3102
increstere RON
1 CHF
4.0769
increstere RON
100 JPY
3.5981
increstere RON
Convertor valutar
Convertor valutar
Sondaj

Care este cea mai buna masura pe care Guvernul ar fi trebuit s-o aplice pentru a reduce deficitului bugetar?
Voteaza

Stiri GhiseulBancar.ro